CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015

Nâng cao chất lượng để tạo ưu thế cạnh tranh. Phiên bản cập nhật chứng
nhận ISO 9001: 2015 đã ban hành
.

CƠ HỘI KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THƯƠNG HIỆU

Các doanh nghiệp thành công hiện nay là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp. 
Đây là tầm nhìn chiến lược để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu và đảm bảo tổ chức doanh nghiệp được trang bị tốt hơn để dành được những cơ hội kinh doanh mới trong một thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn.

GIẢI PHÁP

Bản dự thảo cuối cùng của tiêu chuẩn ISO 9001 2015 đã được ban hành, tiến trình chuyển đổi đã thực sự bắt đầu.

Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới này, quý công ty sẽ có thể thỏa mãn các mong đợi của Khách hàng tốt hơn bằng cách cung cấp cấp các dịch vụ và sản phẩm với chất lượng cao và ổn định, đồng thời duy trì các mối quan hệ tương quan bền vững với các bên liên quan

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh):

 Hướng đến khách hàng

 Sự lãnh đạo

 Sự tham gia của đội ngũ

 Cách tiếp cận theo quá trình

 Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

 Cải tiến liên tục

 Quyết định dựa trên sự kiện

 Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001 là gì?

 Minh chứng cam kết của tổ chức doanh nghiệp về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

 Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và luật định áp dụng.

 Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp

LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISOCERT

 Hệ thống văn phòng – Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao làm việc trên toàn quốc đem đến sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và dịch vụ chuyên nghiệp. Cung cấp các dịch vụ nhất quán cho mọi khách hàng ở bất cứ nơi đâu.

 Trình độ chuyên môn – Các chuyên gia  đánh giá của ISOCERT có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế, về những quy định địa phương, thị   trường và ngôn ngữ  riêng biệt nhờ đó cho phép họ đem đến các giải pháp thích hợp với nhu cầu của tổ chức doanh nghiệp.

 Dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín. Với kinh nghiệp làm việc lâu năm và phương châm coi Khách hàng là mục tiêu kinh doanh. ISOCERT luôn muốn đáp ứng mọi nhu cầu của Khách hàng.

TƯ VẤN ISO 9001:2015

Trên thị trường kinh doanh để đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo được sức cạnh tranh vững mạnh của doanh nghiệp mình thì việc áo dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một điều tất yếu. ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, nó mang [...]

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008. Chứng nhận ISO 9001 giúp doanh nghiệp của [...]