Áp chuẩn GMP để thực phẩm chức năng an toàn và cạnh tranh