Bưởi đỏ Tân Lạc thêm tự hào với chất lượng VietGAP