Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục SHTT Việt Nam

Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản trí tuệ vô giá của doanh nghiệp. Vì thế việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền là nhu cầu rất cần thiết đối với các doanh nghiệp I. NHÃN HIỆU Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì ”Nhãn hiệu” là dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, [...]