Mạnh tay xử phạt các quy định về an toàn thực phẩm