Rắc rối trong vụ tranh chấp quyền tác giả bức tranh Con gái nhà văn Dương Thu Hương