VNNIC: Đăng ký dùng tên miền quốc gia .VN là bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp